Affärsmodellinnovation by Airbnb

Ungefärlig lästid: 6-8 min. Vi kommer gå igenom några specifika företags innovativa affärsmodeller i den här bloggen. I det här inlägget hamnar affärsmodellinnovation hos Airbnb under vårt stetoskop.

För er som lyckas undkomma Airbnb framfart, kolla här eller en kort beskrivning här för att komma ikapp. Airbnb anses vara en pionjär inom ”the sharing economy” och ”kollaborativ konsumtion”. De lyckades lösa problemet för många resenärer att hitta ett boende i den stad de ska spendera nätter – utan att äga några byggnader eller hotell. Varför de kallas att de är pionjärer inom ”the sharing economy” och ”kollaborativ konsumtion” beror på att de skapat ett sätt för uthyrare att hyra ut sin hem, eller del av sitt hem, när så det passar.

Tänk dig att du ska åka iväg på en weekend och måste hyra boende. Du betalar 1.000 kr natten, men samtidigt har du en resurs hemma i form av din bostad, som du inte nyttjar. Airbnb låter dig hyra ut din lägenhet när du tex ska iväg på en weekend så att du potentiellt finansierar din vistelse genom att hyra ut din egen bostad. Plus minus noll. En fin tanke? Det sker redan idag, över hela världen i över 190 länder.

Kostnader och intäkter

Genom att inte äga hotell eller boenden undviker Airbnb att:

  • Investera i dyra fastighetskomplex
  • Hantera skatt och säkerhetsaspekter relaterat till fastigheter
  • Betala löpande kostnader för personal som ska ta hand om gäster och fastighet
  • Betala löpande för reparation och städning av rummen
Affärsmodellinnovation

Airbnbs fundament är en peer-to-peer plattform, där uthyrare och resenärer kan träffas. Genom att skapa en användarvänlig upplevelse och genom att införa raring system för både uthyrare och gäster, så skapas trovärdighet och säkerhet i köpbesluten. I och med att rummen är vanliga människors hem, så blir priserna oftast lägre än hotellens. Uthyraren tjänar pengar på att hyra ut, gästen får betala ett bra pris för natten, och Airbnb tar en avgift för varje transaktion. Affärsmodellen är flexibel och skalbar för Airbnb och visar på en tydlig innovation i sin affärsmodell då de inte äger hotel eller boenden.

Andra användningsområden?

Denna peer-to-peer modell kan även lösa andra problem, vilket Airbnb har testat göra med middagsprogram. Skulle en motsvarighet till Airbnb kunna revolutionera er bransch med samma affärsmodellinnovation?

 

Affärsmodellinnovation Airbnb

Klicka på bilden för att förstora

 

Airbnb på 1 minut

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning vid olika former av innovation

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En framväxande forskningsinriktning har visat hur ekonomistyrning kan spela en central roll vid styrning av innovation. En specifik studie inom denna forskningsinriktning undersökte användningen av styrmedel på olika former av innovation och effekterna på företagens prestation. Innovation delas i studien in i att…

Läs mer

Ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning

Ungefärlig lästid: 6-8 min.  En studie undersökte ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning.     Rigouröst underlag om biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation Studien bestod av 222 frågeformulär som returneras av senior vetenskaplig personal. Personal som arbetar vid akademiska sjukhus och större hälsoforskningsinstitut i Nederländerna och de viktigaste FoU-laboratorier…

Läs mer